Tin mới:

Ngành y tế triển khai các giải pháp giảm chất thải nhựa
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. KINH TẾ & XÃ HỘI

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đại diện các bệnh viện và đơn vị trong ngành y tế, các công ty dược phẩm, trang thiết bị y tế trến địa bàn Hà Nội; các doanh nghiệp, công ty sản xuất, cung cấp sản phẩm, thiết bị thân thiện môi trường; các tổ chức quốc tế cùng đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban ngành, các cơ sở y tế của 63 tỉnh, thành phố đã dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm mục đích triển khai sâu rộng Chỉ thị số 08/CT-BYT của  Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tới tất cả các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế trên toàn quốc để thực hiện và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế, nâng cao sự phối hợp, tham gia của người bệnh, thân nhân người bệnh, của các cấp, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng trong việc giảm thiểu chất thải nhựa trong trong ngành y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thì các cơ sở y tế cũng làm phát sinh chất thải nhựa.

Chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, thân nhân người bệnh và người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế như từ bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế.

Trong đó, đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân.

Theo báo cáo nhanh từ một số bệnh viện, có khoảng 5% trong số chất thải y tế là chất thải nhựa (khoảng 22 tấn/ngày).

“Chúng ta cũng biết một số ưu điểm của sản phẩm nhựa dùng một lần trong y tế đã góp phần phòng ngừa được nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo chất lượng chuyên môn y tế; đặc biệt là những công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về vô trùng, an toàn, an ninh sinh học.

Mặc dù vậy, nhiều vật liệu bao gói, vật dụng  bằng  túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần có thể thay thế được bằng các vật liệu an toàn và thân thiện với môi trường hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, ngày 29/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Đồng thời, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể và bước đầu thu được kết quả tích cực”, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị y tế trên cả nước tăng cường tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân...; phát động thi đua, khen thưởng, phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm thiểu chất thải nhựa.

Các cơ sở y tế rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình cụ thể thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị đảm bảo hiệu quả, khả thi và đạt chất lượng dịch vụ y tế.

Đồng thời tiến hành nghiên cứu, áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; bố trí nguồn lực hợp lý đảm bảo để thực hiện kế hoạch đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở y tế, Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế dừng sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa một lần có thể thay thế được ngay từ hôm nay.

Tại Hội nghị, lễ ký cam kết Giảm thiểu chất thải nhựa đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời, lễ ký cam kết giữa các giám đốc sở y tế với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở y tế tại 63 điểm cầu địa phương cũng được thực hiện cùng thời điểm.

Ngày 11/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 (tại Quyết định 582/QĐ- TTg), trong đó, mục tiêu đến năm 2020 là thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi ni lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

Thực hiện Thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 25/4/2019 kêu gọi cả nước hãy chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Chỉ thị yêu cầu các cơ sở y tế phải xây dựng kế hoạch, mục tiêu, lộ trình giảm thiểu chất thải nhựa từ hoạt động chuyên môn y tế, từ sinh hoạt thường ngày của người bệnh, thân nhân người bệnh, nhân viên y tế; thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định; tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần có thể thay thế và ni lông khó phân hủy trong đơn vị./.

Bích Thủy/TTXVN