Tin mới:

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên công bố hoàn tất triển khai Dự án Basel II
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. NGÂN HÀNG

17:44 | 06-12-2017

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel; trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và Luật Ngân hàng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng.

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên công bố hoàn tất triển khai Dự án Basel II. Ảnh minh họa: OCB

Ngày 6/12, Ngân hàng Phương Đông (OCB) công bố hoàn thành dự án Basel II và trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn tất việc triển khai dự án Basel II với các nền tảng cho một ngân hàng hiện đại, an toàn với những yêu cầu về vốn, rà soát và giám sát, minh bạch thông tin.

Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Singapore (Development Banking Singapore - DBS) đã bàn giao cho OCB các hạng mục dịch vụ tư vấn để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của trụ cột 2 Basel II – ICAAP (Internal capital adequacy assessment process - Quy trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội bộ).

Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel; trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và Luật Ngân hàng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Lợi ích rõ rệt nhất mà Basel II mang lại cho hệ thống ngân hàng Việt Nam là tăng cường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch của hệ thống; tăng cường sức đề kháng của các ngân hàng trước bất ổn và biến động của thị trường.

Việc triển khai Basel II thành công sẽ giúp các ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận bằng chiến lược kinh doanh dựa vào mức độ rủi ro, phân bổ vốn hợp lý vào đối tượng khách hàng và sản phẩm, thiết lập được danh mục đầu tư/tín dụng có mức lợi nhuận tối ưu.

Theo đó, sau 2 năm nỗ lực, OCB chính thức công bố hoàn thành các hạng mục dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, triển khai 10 công cụ lớn nhỏ hỗ trợ tích cực cho công tác tín dụng và quản trị rủi ro; nghiên cứu soạn thảo, điều chỉnh bổ sung, cải tiến gần 30 quy trình/quy định liên quan đến công tác tín dụng, dữ liệu và quản trị rủi ro.

OCB cũng tổ chức hàng loạt chương trình truyền thông, đào tạo được thực hiện đều cho cả Ban dự án Basel và các cán bộ nhân viên toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB khẳng định, dự án Basel II là một trong những nội dung và đích đến của chương trình nâng cấp khung quản trị rủi ro nên đã được định hướng từ Hội đồng quản trị cũng như nỗ lực triển khai tại OCB giai đoạn vừa qua. OCB nhận thức, tuân thủ Basel II cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng đã có được một hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến, hiện đại.

Theo ông Eddie Lim, đại diện Ngân hàng DBS Singapore, việc áp dụng một khung kiểm tra nghiêm ngặt sẽ cho phép OCB xác định, đo lường và kiểm soát các rủi ro về thanh khoản tài chính. Đặc biệt, để đánh giá hồ sơ thanh khoản của ngân hàng và mức vốn đệm thích hợp dành cho thanh khoản trong trường hợp các sự kiện căng thẳng trên toàn cầu và của ngân hàng.

Với việc hoàn thành các hạng mục để áp dụng Basel II cho toàn hệ thống, OCB đã thực hiện những bước đi quan trọng cho một ngân hàng hiện đại và hội nhập với nhiều ngân hàng thế giới.

Basel II sử dụng khái niệm “3 trụ cột chính”. Trụ cột I - yêu cầu vốn tối thiểu, nhắc đến việc duy trì một lượng vốn pháp định được tính toán cho ba thành phần rủi ro mà ngân hàng đối mặt như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro vận hành.

Trụ cột II là rà soát và giám sát, đặt ra các nguyên tắc về giám sát và quản lý rủi ro thông qua hệ thống quản trị với 3 lớp phòng thủ cùng các quy định khắt khe trong quy trình quản lý an toàn vốn của Ngân hàng, cũng như vai trò giám sát của cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước.

Trụ cột III gồm: nguyên tắc thị trường và công khai thông tin; các ngân hàng sẽ được yêu cầu công khai thông tin tập trung vào thông số quan trọng, nguy cơ rủi ro và quản lý rủi ro. Việc công khai này được xem là một điều kiện tiên quyết cho tính hiệu quả hoạt động của nguyên tắc thị trường ngân hàng./.

>> Ngân hàng OCB đưa vào hoạt động hệ thống chống rửa tiền chuẩn mực quốc tế

Mỹ Phương/TTXVN