Tin mới:

Nam Long dự kiến phát hành 1,7 triệu cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo cấp cao
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Số cổ phần này tương ứng tỷ lệ 0,75%, được tự do chuyển nhượng.

Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 9.

Phát hành cổ phiếu ESG được Nam Long thực hiện liên tục từ năm 2018 và kéo dài đến 2020 nếu công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 100% doanh số.

Các đối tượng tham gia sẽ được thưởng 2,5% lợi nhuận sau thuế, tương đương khoảng 6,3 triệu cổ phần.

Thùy Linh/BNEWS/HSX