Tin mới:

Năm bản lề xây dựng đô thị thông minh Tp. Hồ Chí Minh
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP

Tp. Hồ Chí Minh xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Điều hành triển khai Đề án, ông Trần Vĩnh Tuyến, cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình duyệt kế hoạch triển khai chi tiết trong năm 2018 cho các nội dung trọng yếu của Đề án.

Theo đó, sẽ tập trung vào việc thiết lập nền móng về khung kiến trúc và hạ tầng công nghệ cho 4 dự án trọng tâm và triển khai thí điểm đồng bộ, hiệu quả các mô hình, giải pháp đô thị thông minh tại các quận, huyện và trong các ngành dọc sẽ là những nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện ngay.

Đó là: xây dựng kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở, xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và Trung tâm an toàn thông tin.

Đề án “Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trở thành Thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”, được triển khai một năm qua giữa UBND Tp. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). 

Để thực hiện đề án này hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác, theo đó VNPT thực hiện tư vấn khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ cho việc xây dựng đề án. 

Đây là bước khởi đầu quan trọng mang tính định hướng tổng thể cho mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn của Thành phố.

Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính, khoa học và công nghệ của cả nước và khu vực. Ảnh: Hằng Trần/ BNEWS/TTXVN

Căn cứ vào nội dung hợp tác, VNPT là đơn vị đối tác chiến lược của UBND Tp. Hồ Chí Minh xuyên suốt quá trình xây dựng và triển khai Đề án, tư vấn xây dựng Khung công nghệ ICT, đảm bảo hạ tầng ICT phục vụ các ứng dụng và đảm bảo sự tích hợp đồng vận hành của giải pháp từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước, thiết lập các tiêu chuẩn theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở và đề xuất lộ trình triển khai theo nhu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, cũng đề xuất các giải pháp thực hiện hoặc thí điểm thực hiện để giải quyết các vấn đề đặt ra của thành phố trong Đề án hoặc phát sinh trong quá trình triển khai cùng các nguồn lực thực hiện, và tham gia đánh giá hiệu quả thực hiện khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai, VNPT đã phối hợp với Tổ giúp việc Ban điều hành Đề án cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tiến hành khảo sát tại các sở, ban, ngành của Thành phố xây dựng Đề án và Khung công nghệ một cách nghiêm túc, kĩ lưỡng, trên nền tảng phương pháp luận khoa học, có sự tham khảo những mô hình đô thị thông minh thành công của thế giới.

Ông Trần Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, Tập đoàn cam kết sẽ sẵn sàng về công nghệ và nguồn lực triển khai để đáp ứng nhu cầu về mở rộng Trung tâm dữ liệu, xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng và hạ tầng ICT phục vụ cho 4 nhiệm vụ trọng tâm của Đề án.

Đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, VNPT sẽ phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan để xây dựng lộ trình, phạm vi và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn và nhu cầu triển khai thực tế của Thành phố. 

Bên cạnh đó, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu Đô thị mới Thủ Thiêm để thí điểm mô hình đô thị thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, VNPT sẽ tham gia đề xuất giải pháp cho một số hạng mục, dự án phục vụ phát triển du lịch thông minh, giám sát chất lượng môi trường, an ninh trật tự, y tế, giáo dục...

Đại diện Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ đã đánh giá cao quá trình xây dựng Đề án và tổ chức triển khai xây dựng đô thị thông minh một cách khoa học, thận trọng, có tham chiếu các tiền lệ của quốc tế; sự quyết tâm của Lãnh đạo các cấp của Tp. Hồ Chí Minh.

Bộ Thông tin Truyền thông đánh giá VNPT là lựa chọn đúng đắn cho Tp. Hồ Chí Minh bởi kinh nghiệm và tiềm lực đủ khả năng phát huy đầy đủ các nguồn lực để vừa xây dựng hạ tầng số phát triển hệ sinh thái giải pháp, vừa tham gia cung cấp các giải pháp ICT chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến đề nghị VNPT tiếp tục là đối tác chiến lược của thành phố trên vai trò tư vấn triển khai Đề án cũng như tham gia triển khai các hạng mục, giải pháp cho thành phố phù hợp với các quy định của pháp luật. 

Đặc biệt, UBND Tp. Hồ Chí Minh đề nghị VNPT tiếp tục hoàn thiện khung kiến trúc tham chiếu về đô thị thông minh, các chuẩn kết nối, tích hợp cho các hệ thống và dịch vụ đô thị thông minh; đề xuất mô hình và giải pháp cho Trung tâm Điều hành thông minh cho thành phố (IOC); phối hợp với Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung xây dựng phương án xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng cho Thành phố và các hoạt động công nghệ thông tin liên quan phục vụ SEAGames 31.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất triển khai thí điểm xây dựng đô thị thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; nâng cấp một số tính năng cho hạng mục trung tâm ứng cứu khẩn cấp dựa trên hệ thống liên thông 113-114-115..., và các giải pháp trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, an ninh trật tự, môi trường...

 Song song với các giải pháp về công nghệ, Thành phố cũng đặt hàng VNPT về các chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc vận hành đô thị thông minh./.

Hằng Trần/BNEWS/TTXVN