Tin mới:

Mía đường Sơn La chia cổ tức tiền mặt 50%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) vừa thông qua quyết định chi trả cổ tức năm 2018-2019 với tỷ lệ thực hiện 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

Với 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 49 tỷ đồng.

Công ty chưa chốt ngày giao dịch cuối cùng để thực hiện quyền. Thời gian chi trả dự kiến từ ngày 18/11. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thùy Linh/BNEWS/HNX