Tin mới:

May Sông Hồng lãi 9 tháng tăng 31%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
Biên lãi gộp tăng từ 20,3% lên 21,5% giúp lãi gộp tăng 8,5%.

Hoạt động tài chính kém hiệu quả hơn cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến lãi sau thuế của công ty tăng 7% đạt 138 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần tăng 16% đạt 3.456 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 31% đạt 357 tỷ đồng. Công ty thực hiện được 92% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Thùy Linh/BNEWS/HSX