Tin mới:

Lương của chồng có thể được chuyển thẳng tài khoản vợ
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. KINH TẾ & XÃ HỘI

20:59 | 14-12-2019

Kể từ ngày 01/01/2021, vợ có thể là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Đó là một trong những điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Theo vnews