Tin mới:

Licogi 16 trả cổ tức tỷ lệ 5% cổ phiếu
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:26 | 13-11-2019

Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) vừa chốt quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5%.

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến trong tháng 11. Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối.

9 tháng năm 2019, công ty ghi nhận doanh thu 1.776 tỷ đồng, tăng 9% cùng kỳ, hoàn thành 43% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 153 tỷ đồng, hoàn thành 77% kế hoạch năm.

Thùy Linh/BNEWS/HSX