Tin mới:

Licogi 16 chia cổ tức tiền mặt 7%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

09:36 | 25-09-2019

Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG) đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ thực hiện 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

Với gần 98 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi là gần 69 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 11/10, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 10/10.

Ngày thanh toán sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để chi trả cho cổ đông.

Song song đó, công ty cũng thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

Khối lượng công ty dự kiến phát hành là gần 4,9 triệu cổ phiếu và qua đó tăng vốn điều lệ lên 1.049 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối.

Thùy Linh/BNEWS/TTXVN