Tin mới:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 5/8
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DN CẦN BIẾT

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 5/8

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 5/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện Lực Bồng SơnCC573195TBA Giao An 307:15 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Thay bulon xà, sứ đỡ, sứ treo, khóa néo dây ĐZ 22kV mạch kép XT 472&476HNH
Điện Lực Bồng SơnCC532128TBA Đệ Đức 507:15 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Thay bulon xà, sứ đỡ, sứ treo, khóa néo dây ĐZ 22kV mạch kép XT 472&476HNH
Điện Lực Bồng SơnCC532125TBA Đệ Đức 307:15 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Thay bulon xà, sứ đỡ, sứ treo, khóa néo dây ĐZ 22kV mạch kép XT 472&476HNH
Điện Lực Bồng SơnCC530214TBA Thiết Đính Nam07:15 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Thay bulon xà, sứ đỡ, sứ treo, khóa néo dây ĐZ 22kV mạch kép XT 472&476HNH
Điện Lực Bồng SơnCC534801TBA Lại Đức-Hoài Đức07:15 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Thay bulon xà, sứ đỡ, sứ treo, khóa néo dây ĐZ 22kV mạch kép XT 472&476HNH
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt11:45 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ11:45 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú Tài  11:45 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM11:45 ngày 05/08/2019 12:45 ngày 05/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh

Trần Trung (tổng hợp)