Tin mới:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 2/8
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DN CẦN BIẾT

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 2/8. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 2/8 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực Phù MỹEC538051PHÚ NHIÊU06:30 ngày 02/08/2019 11:30 ngày 02/08/2019 Thay xà, sứ, dây néo ĐZ 22kV, vệ sinh TBA (SCL)
Điện lực Phù MỹEH539084TBA xử lý chất thải rắn Phù Mỹ06:30 ngày 02/08/2019 11:30 ngày 02/08/2019 Thay xà, sứ, dây néo ĐZ 22kV, vệ sinh TBA (SCL)
Điện Lực Phú TàiFD539040TBA Hàng Hải07:30 ngày 02/08/2019 17:30 ngày 02/08/2019 Kéo rải căng dây lấy độ võng ĐZ 22kV(Mạch liên kết XT471/LMY&477/LMY), chuyển đấu nối NR C76A cấp điện TBA Công Nghiệp Hàng Hải từ sang C76A/1
Điện Lực Phú TàiFH53A207Tự dùng trạm cắt 220kV Phước An07:45 ngày 02/08/2019 09:15 ngày 02/08/2019 Thay chống sét LA-18kV tại TBA
Điện Lực Phù CátGC530233TBA Bến Xe08:20 ngày 02/08/2019 09:40 ngày 02/08/2019 Hoán chuyển MBA chống quá tải TBA Bến Xe - XT 473 PCA
Điện Lực Phù CátGC530224TBA Ngô Mây 408:40 ngày 02/08/2019 10:10 ngày 02/08/2019 Hoán chuyển MBA chống quá tải TBA Ngô Mây 4 - XT 472 PCA
Điện Lực Phú TàiFC53A810Xóm Núi09:30 ngày 02/08/2019 11:00 ngày 02/08/2019 Thay chống sét LA-18kV tại TBA
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM11:45 ngày 02/08/2019 12:45 ngày 02/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt11:45 ngày 02/08/2019 12:45 ngày 02/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú Tài  11:45 ngày 02/08/2019 12:45 ngày 02/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ11:45 ngày 02/08/2019 12:45 ngày 02/08/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh

Trần Trung (Tổng hợp)