Tin mới:

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 15/7
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DN CẦN BIẾT

Lịch ngừng cung cấp điện Bình Định ngày mai 15/7

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn ngày 15/7 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
Điện lực Phù MỹEC533144THỜI THUẬN07:15 ngày 15/07/2019 10:45 ngày 15/07/2019 Chuyển FCO NR Đỗ Văn Sơn (SCTX)
Điện lực Phù MỹEC538191TÂN PHÚ07:15 ngày 15/07/2019 10:45 ngày 15/07/2019 Chuyển FCO NR Đỗ Văn Sơn (SCTX)
Điện lực Phù MỹEH539012Đỗ Văn Sơn 207:15 ngày 15/07/2019 10:45 ngày 15/07/2019 Chuyển FCO NR Đỗ Văn Sơn (SCTX)
Điện lực Phù MỹEH539015Nuôi tôm Đỗ Văn Sơn (TBA số 3)07:15 ngày 15/07/2019 10:45 ngày 15/07/2019 Chuyển FCO NR Đỗ Văn Sơn (SCTX)
Điện Lực Bồng SơnCC530797TBA Cầu Giấy09:10 ngày 15/07/2019 09:40 ngày 15/07/2019 Phân ly, san tải DZ0.4kV
Điện Lực Phú Tài  12:00 ngày 15/07/2019 12:30 ngày 15/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH530701Các trạm chuyên dùng thuộc XT 477-LM12:00 ngày 15/07/2019 12:30 ngày 15/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539137TBA Trung Việt12:00 ngày 15/07/2019 12:30 ngày 15/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539139TBA Kiểm Lâm Long Mỹ12:00 ngày 15/07/2019 12:30 ngày 15/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh
Điện Lực Phú TàiFH539142Bãi rác Long Mỹ12:00 ngày 15/07/2019 12:30 ngày 15/07/2019 Nổ mìn phục vụ thi công phục vụ Dự án mở rộng đường Tây Tỉnh

Trần Trung (tổng hợp)