Tin mới:

LHC bị phạt vì vi phạm về công bố thông tin
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Theo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 202/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (địa chỉ: số 266 Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã chứng khoán: LHC) bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Công ty này bị phạt vì đã có hành vi vi phạm hành chính như: công bố thông tin không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 kiểm toán so với Báo cáo tài chính quyết toán năm 2016.

Công ty này cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016.

LHC cũng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và năm 2016 không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty cũng bị phạt thêm 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính như: vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan khi chưa được Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận và chưa công bố thông tin./.

Văn Giáp/ BNEWS/TTXVN