Tin mới:

Lâm Đồng sáp nhập 2 công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP

11:21 | 18-07-2019

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt vừa ra quyết định sáp nhập Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội vào Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn.

Đơn vị mới thành lập có tên là Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội.

Cụ thể, theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng,  Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Đơn vị này sẽ tự đảm bảo một phần chi thường xuyên đến hết tháng 12/2020, đồng thời có phương án chuyển thành Công ty cổ phần để thực hiện từ năm 2021 theo quy định.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội có nhiệm vụ và quyền hạn gồm: vận động các nhà đầu tư vào khu công nghiệp; triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư vào khu công nghiệp; lập kế hoạch đầu tư xây dựng, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng; ký hợp đồng có các nhà đầu tư thuê đất; thực hiện chức năng của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án khu công nghiệp; thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, bảo đảm các vấn đề về vệ sinh công nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái cho cả khu công nghiệp…

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội sẽ có trụ sở tại 2 địa điểm là trụ sở cũ của 2 công ty trước khi sáp nhập.

Trụ sở 1 tại số 3 đường Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố Bảo Lộc. Trụ sở thứ 2 tại số 371 đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Ông Phùng Khắc Đồng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc sáp nhập 2 công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội nhằm thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng  khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3 khu công nghiệp là Khu công nghiệp - Đô thị Tân Phú ở huyện Đức Trọng, Khu công nghiệp Phú Hội ở huyện Đức Trọng và Khu công nghiệp Lộc Sơn ở thành phố Bảo Lộc.

Những năm trước đây, tỉnh Lâm Đồng quy hoạch tới 16 khu, cụm công nghiệp trên hầu hết các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Do không thu hút được các nhà đầu tư, nên hầu hết các khu, cụm công nghiệp đã bị loại bỏ ra khỏi quy hoạch.

Cụ thể như năm 2016, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã phải loại bỏ các cụm công nghiệp Hà Lâm (huyện Đạ Huoai), Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) và Tân Châu (huyện Di Linh) ra khỏi quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh./.

Chu Quốc Hùng/TTXVN