Tin mới:

Lâm Đồng huy động hơn 1.000 tỷ đồng cho tín dụng chính sách xã hội
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. NGÂN HÀNG

12:36 | 20-08-2019

Sáng 20/8, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm Chỉ thị 40 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch của ngân hàng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Qua 5 năm triển khai, tổng nguồn lực huy động để thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn hiện đã đạt hơn 1.000 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn tín dụng chính sách hiện nay hơn 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có tổng dư nợ hơn 3.223 tỷ đồng cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tăng  hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2014.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 đã có trên 220.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay trên 5.000 tỷ đồng.

Theo ông Huỳnh Thanh Lân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng, từ nguồn vốn ưu đãi trong 5 năm qua đã giúp cho gần 11.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 10.500 lao động; tạo điều kiện cho trên 31.200 lượt học sinh sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp cho 342 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giúp xây dựng trên 119.000 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn góp phần cải tạo môi trường sống...

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, hội nghị cũng đã đánh giá về những tồn tại hạn chế như: Nguồn lực hàng năm ngoài ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế; Hiệu quả việc phối hợp, lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách chưa cao. Một số địa phương trong tỉnh vẫn chưa quan tâm đúng mức đến quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Để khắc phục những hạn chế này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát lại các chính sách giảm nghèo, nghiên cứu đề xuất một số chính sách mới đối với hộ nghèo, vùng nghèo như: Chọn thêm 29 xã và giao các huyện, thành phố chọn thêm 92 thôn nghèo, khó khăn ngoài các xã trên để hỗ trợ giảm nghèo thông qua chính sách tín dụng có hỗ trợ lãi suất kết hợp với hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi.

Chỉ đạo phân công, các sở, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30A (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo), Nghị quyết 80 của Chính phủ (định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2011-2020) ở một số địa phương, qua đó đã phát hiện những bất cập về chính sách, về tổ chức thực hiện và đề xuất ban hành, sửa đổi bổ sung một số chính sách phù hợp hơn với thực tế như: Chính sách miễn giảm học phí; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và người kinh nghèo sống tại xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng tín dụng chính sách xã hội; ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội.

Hàng năm bố trí tăng kinh phí từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; điều tra, rà soát, bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách; Gắn tín dụng chính sách xã hội với phát triển nông nghiệp nông thôn...

Tại hội nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 40 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội./.

Đặng Tuấn/TTXVN