Tin mới:

Lãi suất tiết kiệm tại HDBank hôm nay
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. NGÂN HÀNG

10:50 | 05-06-2019

Lãi suất gửi tiết kiệm online tại HDBank đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cao hơn mức lãi suất gửi thông thường tại quầy là 0,1%/năm .

Lãi suất tiết kiệm tại HDBank tại quầy

Tháng 6/2019, gửi tiết kiệm tại HDBank kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất 5,5%/năm; kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng, lãi suất áp dụng là 6,8%/năm.

Đối với kỳ hạn dài 12 tháng, lãi suất huy động tại HDBank mới nhất là 7,3%/năm; 13 tháng là 7,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại HDBank online

Trong khi đó, lãi suất gửi tiết kiệm online tại HDBank cao hơn mức trên 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

>>> HDBank ra mắt Website mới và ứng dụng mới HDBank mBanking

Minh Châu (Tổng hợp)