Tin mới:

Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các nước ký FTA sụt giảm
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP

15:52 | 30-07-2019

Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và các quốc gia ký FTA với nước này trong 6 tháng qua đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 360,5 tỷ USD.

Số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 30/7 cho biết kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và các quốc gia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với nước này trong nửa đầu năm 2019 đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 360,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 198,1 tỷ USD (giảm 7,9%) và nhập khẩu đạt 162,4 tỷ USD (giảm 2%).

Trong khi đó, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các nước không ký kết FTA trong nửa đầu năm 2018 giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc với các quốc gia ký và không ký FTA với nước này đạt 523,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong nửa đầu năm 2019, cán cân thương mại của Hàn Quốc với các nước không ký FTA thâm hụt 16,6 tỷ USD, trong khi thặng dư 35,7 tỷ USD với các nước ký kết FTA (giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2018). Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đánh giá, bất chấp sự đình trệ của kinh tế thế giới, hoạt động thương mại theo các FTA ký kết vẫn ảnh hưởng tích cực tới cán cân thương mại.

Trong nửa đầu năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với Mỹ đạt 67,3 tỷ USD (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018), nhưng số liệu tương ứng giữa Hàn Quốc với Liên minh châu Âu (EU) chỉ đạt 54,5 tỷ USD (giảm 10,5%) và với Trung Quốc đạt 119,8 tỷ USD (giảm 8,6%)./.

Trần Phương (P/v TTXVN tại Seoul)