Tin mới:

Kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

09:00 | 14-06-2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP

Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Vốn điều lệ thực góp: 217.359.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 20.563.400 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 37 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 34 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 83.570.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 13.732.400 CP         Cá nhân: 69.838.100 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2018

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 18/06/2018

Thùy Linh/BNEWS/HNX