Tin mới:

KDC trả cổ tức tiền mặt 10%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tập đoàn Kido (KDC) thông báo quyết định HĐQT phê duyệt thực hiện chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 10% tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/12 và bắt đầu thanh toán từ 13/12.

9 tháng, công ty đạt 5.080 tỷ doanh thu, giảm 12,2% nhưng lãi trước thuế đạt 226 tỷ,gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế thu về gần 167 tỷ đồng, tăng 90%.

Thùy Linh/BNEWS/HSX