Tin mới:

ITD trả cổ tức đợt cuối năm 2018
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng).

Với gần 19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 23 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 18/11, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 15/11. Ngày thanh toán dự kiến vào 28/11.

Thùy Linh/BNEWS/HSX