Tin mới:

IDI dự kiến trả cổ tức 20% trước tháng 10
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:31 | 19-09-2018

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (IDI) đã thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2017 và ứng trước cổ tức đợt 1 của năm 2018 với tổng tỷ lệ 20%.

Theo đó, IDI dự kiến sẽ trả cổ tức 9% (tiền mặt hoặc cổ phiếu) cho năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tỷ lệ 11% (tiền mặt hoặc tiền mặt và cổ phiếu).

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thanh toán dự kiến trước tháng 10.

Thùy Linh/BNEWS/HSX