Tin mới:

Hudland chia cổ tức tiền mặt 30%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

08:01 | 04-10-2019

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 .

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (HLD) thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Với 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 60 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 15/10, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 14/10.

Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 25/10.

Thùy Linh/BNEWS/HNX