Tin mới:

Hóa chất cơ bản Miền Nam trả cổ tức tiền mặt 5%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV) thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Với 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 22,1 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 13/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/12. Ngày chi trả là 20/12.

Thùy Linh/BNEWS/HSX