Tin mới:

HAR muốn mua 5 triệu cổ phiếu quỹ
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:31 | 14-11-2019

Công ty đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu quỹ.

Công ty đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 4,93% vốn điều lệ.

Nguồn tiền thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

HAR cho biết mua cổ phiếu quỹ để làm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch và tăng giá trị cổ đông.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2019 hoặc quý I/2020 sau khi được Ủy bán chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thùy Linh/BNEWS/HSX