Tin mới:

HAGL Agrico chi 240 tỷ đồng trả nợ trước hạn cho NCB
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai -HAGL Agrico (HNG) công bố hoàn tất việc mua lại 240 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ NCB nhằm giảm số dư nợ.

Đây là một phần trong gói trái phiếu có tổng mệnh giá 1.700 tỷ đồng.

Ngày phát hành vào 17/11/2015 và ngày đáo hạn vào 17/12/2021.

Thùy Linh/BNEWS/HSX