Tin mới:

Habeco chia cổ tức tiền mặt 75,57%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Habeco (BHN) đã thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 75,57%, tương đương số tiền gần 1.752 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 (201 tỷ), từ quỹ đầu tư phát triển (1.533 tỷ) và nguồn cổ tức được chia từ Bia Hà Nội Hải Dương (17,6 tỷ).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 9/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 6/6. Thời gian chi trả dự kiến từ 1/10.

Thùy Linh/BNEWS/HSX