Tin mới:

Gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. THỜI SỰ
Theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nước ta sẽ từng bước gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng quốc gia nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ. Ảnh: Đồ họa TTXVN

>>>Năng lượng xanh cho phát triển kinh tế bền vững

TTXVN