Tin mới:

FPT Retail trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 15%, theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ, cổ đông sở hữu 102 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu mới, 0,3 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Ngày đăng ký cuối cùng là 1/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/7. Công ty dự kiến phát hành 10,3 cổ phiếu để trả cổ tức.

Thùy Linh/BNEWS/HSX