Tin mới:

FPT Retail sắp phát hành 10,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (FRT) vừa có quyết định thông qua phương án phát hành 10,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15% (với 100 cổ phiếu cổ đông nắm giữ tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).

Theo kế hoạch, nguồn phát hành lô cổ phiếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý III. Số cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu dư do làm tròn sẽ được hủy bỏ.

Thùy Linh/BNEWS/HSX