Tin mới:

FPT Retail lần đầu báo lãi giảm
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:31 | 21-10-2019

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Retail (FRT) vừa có báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 9 tháng.

Doanh thu đạt 12.427 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 2,3%. So với kế hoạch năm, công ty đã hoàn thành 70% doanh thu và 56% lợi nhuận.

Căn cứ vào số liệu tóm tắt 9 tháng, có thể thấy trong quý III, doanh thu đạt 4.229 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 91 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tăng 13% thì lợi nhuận trước thuế giảm 10%. Đây là quý đầu tiên kể từ khi lên sàn, lợi nhuận công ty lại giảm.

Thùy Linh/BNEWS/HSX