Tin mới:

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 15/1-24/1
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. LỊCH SỰ KIỆN

20:45 | 14-01-2018

Ngày 15/1: Bộ Công Thương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 15/1:

-Bộ Công Thương tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 16/1:

-Tổng cục Thủy sản họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.

-Bộ Xây dựng họp triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 17/1:

-Tại Lào Cai diễn ra hội nghị Hợp tác xã nông nghiệp tham gia công nghệ cao.

Ngày 21/1:

-Tại Gia Lai khởi công Trung tâm chế biến rau quả Doveco Gia Lai.

Ngày 24/1:

-Tổng công Tàu thủy tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ Đóng tàu, Hàng hải và Công trình biển – Vietship 2018.

2. Sự kiện kinh tế thế giới

Ngày 17/1:

-OTTAWA: Ngân hàng trung ương Canada công bố báo cáo về chính sách tiền tệ.

Ngày 18/1:

-Ngân hàng trung ương Hàn Quốc họp chính sách tiền tệ.

-PARIS: Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp có bài phát biểu thường niên đầu năm trước ngành tài chính.