Tin mới:

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 13/6-18/6
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. LỊCH SỰ KIỆN

17:52 | 12-06-2019

Ngày 13/6: Ngân hàng Nhà nước tổ chức thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019; -LUXEMBOURG: EuroGroup họp.

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 13/6:

- Ngân hàng Nhà nước tổ chức thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2019.

Ngày 14/6:

- Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối"

Ngày 18/6:

- Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức hội thảo ứng phó với biến đối khí hậu để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp

-Diễn đàn Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp.

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

Ngày 13/6:

-LUXEMBOURG: EuroGroup họp.

Ngày 14/6:

-LUXEMBOURG: Hội đồng các vấn đề kinh tế và tài chính họp.

Ngày 15/6:

-KARUIZAWA: Các bộ trưởng năng lượng G20 họp tại Karuizawa, Nhật Bản.

Ngày 17/6:

- LUXEMBOURG – Hội đồng Các vấn đề Nước ngoài EU họp