Tin mới:

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 11/10-17/10
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. LỊCH SỰ KIỆN

20:08 | 10-10-2019

Ngày 11/10: Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn nông dân Quốc gia lần IV với chủ đề "Từ CPTPP tới EVFTA: Cùng nông dân đi chợ thế giới"

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam

Ngày 11/10:

- Tại Tiền Giang,  Hội nghị “Kế hoạch và giải pháp sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 tại các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long”.

- Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Diễn đàn nông dân Quốc gia lần IV với chủ đề "Từ CPTPP tới EVFTA: Cùng nông dân đi chợ thế giới"

Ngày 12/10:

 Tại Phú Quốc, Hội nghị tổng kết hoàn thành Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Ngày 14/10:

- Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 - NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 15/10:

- Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế UAE tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – UAE

Ngày 16/10:

- Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (“Vietnam Business Summit” - VBS)

- Khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về máy, công cụ cơ khí chính xác và gia công kim loại tại Việt Nam (MTA Hanoi 2019)

Ngày 17/6:

- Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Châu Á” (“Asian Business Summit” - ABS)

2. Sự kiện kinh tế Thế giới

Ngày 14/10:

 - Các bộ trưởng tài chính APEC họp (đến 15/10).