Tin mới:

Dự kiến sự kiện kinh tế từ ngày 10/10-14/10
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. LỊCH SỰ KIỆN

21:55 | 09-10-2019

Ngày 10/10: Hội thảo "Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án thúc đẩy Mô hình kinh tế chia sẻ; LUXEMBOURG: Họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu.

Ngày 10/10:

-LUXEMBOURG: Họp Hội đồng Kinh tế và Tài chính Liên minh châu Âu.

Ngày 14/10: 

- Các bộ trưởng tài chính APEC họp (đến 15/10).