Tin mới:

Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cây trồng
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. KHUYẾN NÔNG

18:22 | 12-08-2019

Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cây trồng là cây lúa. Đối với vật nuôi là trâu, bò; nuôi trồng thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Ông Bùi Thanh Hải - đại diện Cục Cục Quản lý giám sát bảo hiểm phổ biến các nội dung của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị “Phổ biến chính sách về bảo hiểm nông nghiệp”.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến nội dung về Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết, Bảo hiểm nông nghiệp được triển khai thí điểm giai đoạn 2011-2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn thí điểm, bảo hiểm nông nghiệp được triển khai đối với cây trồng (cây lúa), vật nuôi (trâu, bò, gia cầm) và thủy sản (tôm, cá tra) tại địa bàn 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau 3 năm thực hiện (2011-2013), chương trình thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực.

Trên cơ sở tổng kết thực hiện giai đoạn thí điểm và tổng hợp ý kiến đề xuất của các địa phương, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch, thống nhất và các quy định mang tính đặc thù phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông Bùi Thanh Hải, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và trong phạm vi địa bàn nhất định nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ.

Ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP quy định khung tiêu chí về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ.

Căn cứ vào các tiêu chí này và khả năng cân đối ngân sách, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cụ thể về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong từng thời kỳ.

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cây trồng là cây lúa. Đối với vật nuôi là trâu, bò; nuôi trồng thủy sản: tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân sản xuất thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo là 90%.

Trong khi đó, cá nhân sản xuất nông nghiệp khác là 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng các điều kiện cụ thể về hợp tác, liên kết, quy mô lớn có ứng dụng công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cũng theo Quyết định này, địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa tại 7 tỉnh (Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp).

Đối với trâu, bò thực hiện hỗ trợ tại 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương).

Hỗ trợ đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại 5 tỉnh (Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg có hiệu lực (26/6/2019) đến hết ngày 31/12/2020.

Cũng về các nội dung này, ngày 23/8/2019 tới đây tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội nghị phổ biến chính sách về Bảo hiểm nông nghiệp sẽ được tổ chức cho các tỉnh phía Nam gồm: Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm./.

Văn Giáp/BNEWS/TTXVN