Tin mới:

Đô thị Kinh Bắc trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Với gần 470 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền khoảng 234,8 tỷ đồng để trả cổ tức.

Kinh phí trả cổ tức lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/7. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/7. Ngày thanh toán là 15/8.


Thùy Linh/BNEWS/HSX