Tin mới:

DIG sẽ phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) công bố quyết định HĐQT thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 6% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 6 cổ phần mới).

Theo đó, công ty sẽ phát hành 14.291.689 cổ phiếu, ứng với 142,9 tỷ đồng theo mệnh giá. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế. Công ty dự kiến tiến hành chia cổ tức cổ phiếu vào quý II hoặc III năm nay.

Thùy Linh/BNEWS/HSX