Tin mới:

Địa ốc Sài Gòn chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Thời gian chi trả ngày 10/10, nguồn lấy từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018.

Với 45,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 68 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Tính đến 30/6, công ty có 236 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thùy Linh/BNEWS/HSX