Tin mới:

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

10:54 | 03-09-2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu.

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo như sau:

Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0336336640              Fax: 0336265218                     

Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp cảng biển Hải Hà...

Vốn điều lệ thực góp: 81.435.400.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 299.338 cổ phần

Mệnh giá: 160.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 162.000 đồng/cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Quy chế đấu giá.

Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến 8h30 ngày 27/09/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thùy Linh/BNEWS/HNX