Tin mới:

Đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Ladophar
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc đông dược, mua bán thuốc, dược liệu, thiết bị y tế, xuất nhập khẩu thuốc và dược liệu

Vốn điều lệ: 78.299.580.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 28.100 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     2.495.873 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:     

+ Thời gian: Từ ngày 16/09/2019 đến 16h00 ngày 09/10/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Từ 9 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 10/10/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     14h30 ngày 10/10/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần trong ngày 17/10/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Thùy Linh/BNEWS/HNX