Tin mới:

Đáp án 24 mã đề thi Toán THPT quốc gia 2019
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. KINH TẾ & XÃ HỘI

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh (Nam Định) nộp bài thi. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Thời gian phát đề thi cho thí sinh bắt đầu lúc 14 giờ 20 phút, giờ bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút. Đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2019 được ra theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Sáng nay, sau 120 phút dự thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 - Ngữ văn, hầu hết các thí sinh đều có tâm trạng khá hồ hởi, tự tin. Nhiều em hài lòng với phần làm bài của mình và cho rằng, đề thi Ngữ văn năm nay không quá khó, không có yếu tố bất ngờ.

Nhận xét về đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2019, nhiều giáo viên đánh giá, đề thi bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, giúp học sinh biết yêu vẻ đẹp của văn chương và thể hiện những hiểu biết về cuộc sống.

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán - Mã đề 117

Đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Thu Hương/BNEWS/TTXVN

Đề thi THPT quốc gia 2019 môn Toán - Mã đề 119

Đề thi THPT quốc gia môn Toán - Mã đề 119

Mời độc giả tham khảo Đáp án môn Toán THPT quốc gia 2019 do Ban chuyên môn Tuyensinh247 thực hiện

Mã đề: 101

1. B 2. A 3. C 4. C 5. D 6. A 7. C 8. A 9. C 10. B
11. A 12. B 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
21. C 22. A 23. D 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. B 30. B
31. B 32. C  33. C 34. C  35. B 36. B 37. C 38. C  39. C  40. B
41. B 42. B 43. B 44. A 45. C 46. C 47. A 48. A 49. B 50. D 

Mã đề: 102

1. A 2. C 3. C 4. D 5. D 6. C 7. C 8. C 9. B 10. B
11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. A 26. D 27. B 28. C 29. B 30. D
31. A 32. C  33. A  34. A  35. B 36. D 37. B 38. A 39. D  40. A 
41. B 42. D 43. B  44. D 45. D 46. A 47. A 48. D 49. B  50. D

Mã đề: 103

1. C 2. B 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. D 12. B 13. A 14. A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. A 20. C
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. A 28. C 29. C 30. A
31. C  32. C  33. A  34. D  35. C 36. C 37. A  38. C 39. D  40. C 
41. A  42. C 43. D 44. D 45. A 46. A 47. A 48. C 49. A 50. D

Mã đề: 104

1. A 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A 7. D 8. B 9. B 10. A
11. D 12. A 13. C 14. C 15. C 16. A 17. C 18. B 19. D 20. D
21. B 22. C 23. C 24. A 25. D 26. A 27. A 28. D 29. A 30. B
31. C 32. C 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D  38. A 39. D 40. C
41. B 42. B 43. B 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B  49. B  50. C 

Mã đề: 105

1. D 2. D 3. C 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. A 10. A
11. C 12. D 13. D 14. C 15. C 16. A 17. B 18. A 19. B 20. A
21. C 22. A 23. C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. D  29. A 30. B
31. D 32. D  33. B 34. C  35. D  36. D  37. C  38. D   39. B  40. A
41. A  42. C 43. A  44. B 45. D 46. A 47. D 48. D 49. B 50. B

Mã đề: 106

1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B 8. B 9. B 10. A
11. D 12. B 13. C 14. C 15. D 16. A 17. C 18. C 19. D 20. B
21. B 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B  27. D 28. C 29. D 30. C
31. C 32. D  33. D 34. B 35. B 36. D 37. C 38. C 39. B 40. B
41. C  42. B 43.  B 44. D 45. D 46. C 47. C 48. B 49. D 50. D

Mã đề: 107

1. C 2. A 3. D 4. A 5. D 6. D 7. B 8. A 9. B 10. C
11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. A 17. C 18. D 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. C 30. B
31. B 32. D 33. D 34. C 35. A 36. B  37. D 38. D 39. B  40. D
41. C 42. A 43. D 44. A 45. A 46. B 47. A 48. A 49. C  50. A 

Mã đề: 108

1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. B 9. B  10. C
11. A 12. D 13. A 14. D 15. D 16. B 17. A 18. B 19. B 20. C
21. C 22. D 23. B 24. C 25. B 26. C 27. D 28. D 29. C 30. A
31. C 32. D  33. A  34. D 35. C 36. B 37. D 38. A 39. A  40. C
41. A 42. C 43. B 44. A 45. D 46. A 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề: 109

1. D 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. B 8. B 9. A 10. D
11. A 12. A 13. D 14. A 15. B 16. C 17. D 18. C 19. A 20. B
21. D 22. D 23. A 24. A 25. A 26. C 27. B 28. C 29. A 30. A
31. D 32. D 33. B 34. D 35. A 36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. D 42. B 43. C 44. B 45. C  46. C 47. D 48. C 49. A 50. B

 Mã đề: 110

1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. B 10. C
11. A 12. A 13. D 14. B 15. A 16. D 17. D 18. B 19. C 20. A
21. D 22. D 23. A 24. D 25. A 26. B 27. B 28. B 29. B 30. A
31. A 32. B 33. B  34. D  35. B 36. A 37. A 38. D 39. B 40. D
41. D 42. A 43. A 44. D 45. A 46. A 47. C 48. A 49. B 50. B

 Mã đề: 111

1. A 2. B 3. C 4. A 5. D 6. D 7. A 8. B 9. B 10. A
11. C 12. B 13. A 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. B 20. C
21. D 22. A 23. B 24. D 25. A 26. C 27. B 28. B 29. D 30. C
31. D 32. C 33. D 34. C 35. C 36. A 37. D 38. B 39. B 40. C 
41. A 42. C  43. C 44. B 45. D  46. D 47. A 48. D 49. A 50. A

Mã đề: 112

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10. D
11. A 12. A 13. D 14. C 15. B 16. C 17. D 18. B 19. C 20. B
21. C 22. D 23. D 24. B 25. A 26. C 27. A 28. B 29. C 30. A
31. D 32. C 33. C 34. A 35. B  36. B 37. A 38. D 39. D 40. B
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. B 47. A 48. A 49. B 50. B

Mã đề: 113

1. C 2. B 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
11. D 12. D 13. A 14. C 15. D 16. C 17. D 18. B 19. C 20. D
21. D 22. C 23. B 24. A 25. B 26. A 27. B 28. D 29. C 30. B
31. D 32. A  33. A  34. B  35. A  36. B 37. B  38. C 39. D  40. B 
41. D 42. D 43. B 44. C 45. B  46. C 47. A 48. C 49. B  50. A


Mã đề: 114

1. B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
11. A 12. D 13. C 14. A 15. A 16. B 17. A 18. A 19. D   20. A
21. D 22. A 23. D 24. C 25. D 26. D 27. B 28. D 29. C 30. B
31. C 32. A  33.C  34. B  35. A  36. D 37. B  38. A  39. A  40. D 
41. D  42. D 43. B 44. D 45. B  46. D 47. B 48. D  49. A  50. A 

Mã đề: 115

1. D 2. C 3. C 4. C 5. D 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. C 16. D 17. D 18. A 19. C 20. B
21. C 22. B 23. B 24. A 25. D 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. D  33. B  34. B  35. B  36. C 37. C  38. D  39. B  40. D 
41. D  42. C 43. B   44. D 45. D 46. B 47. A 48. D  49. A  50. B 

Mã đề: 116

1. A 2. B 3. C 4. B 5. D 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. D 22. D 23. C 24. B 25. A 26. A 27. C 28. A 29. C 30. D
31. B 32. D  33. D  34. D  35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. A
41. C 42. D 43. A 44. C 45. D 46. B 47. B 48. B  49. B 50. B

Mã đề: 117

1. D 2. C  3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. D 9. D 10. C
11. B 12. B 13. C 14. A 15. D 16. D 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. C 23. B 24. A 25. A 26. A 27. D 28. D 29. A 30. D
31. B 32. A  33. A 34. B  35. C  36. D 37. A  38. B  39. B  40. A 
41. A 42. A 43. C 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A  49. B 50. B 


Mã đề: 118

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B 8. A 9. D 10. C
11. A 12. B 13. B 14. A 15. C 16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. A 33. C 34. B 35. D 36. A 37. A 38. C 39. A 40. D
41. C 42. D 43. D 44. C 45. D 46. A 47. C 48. A  49. C 50. A

Mã đề: 119

1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. B 7. B 8. B 9. C 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. D 16. A 17. A 18. B 19. C 20. C
21. C 22. D 23. C 24. D 25. B 26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
31. D 32. C  33. C  34. B  35. B  36. A 37. B  38. A 39. A  40. C 
41. B 42. B 43. D 44. C 45. B  46. C 47. C 48. A 49. D 50. C 

Mã đề: 120

1. A 2. C 3. C 4. C 5. A 6. C 7. C 8. B 9. A 10. A
11.D 12. A 13. C 14. C 15. D 16. C 17. C 18. B 19. D 20. C
21. B 22. B 23. B 24. C 25. A 26. B 27. B 28. A  29. D 30. A
31. B 32. D 33. A 34. B 35. C 36. D 37. D 38. D 39. B 40. A
41. A 42. D 43. A 44. D 44. A 46. D 47. A 48. A 49. D 50. D

Mã đề: 121

1. B 2.B 3.B 4.C 5. D 6. D 7. B 8. B 9. C 10. D
11. C 12. B 13. C 14. C 15. B 16.  17. B 18. C 19. A 20. C
21. A 22. A 23. A 24. C 25. D 26. C  27. D 28. C 29. A 30. D
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. C 37. D 38. B 39. A 40. D 
41. A 42. B  43. D 44. A 45. B   46. B 47. D 48. B 49. D 50. D

Mã đề: 122

1. A 2. D 3. D 4. A 5. C 6. D 7. C 8. C 9. D 10. B
11. C 12. A 13. D 14. C 15. B 16. B 17. B 18. A 19. B 20. C
21. C 22. A 23. A 24. D 25. B 26. D 27. A 28. C 29. B 30. B
31. C 32. B 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. B 39. B 40. D
41. B 42. C 43. A 44. A 45. B 46. A 47. D 48. D 49. B 50. D

Mã đề: 123

1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. A 7.C  8. C 9. B 10. D
11. D 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. A 25. C 26. B 27. C 28. B 29. D 30. A
31. C 32. A  33. B  34. A  35. B 36. B 37. C  38. C  39. D  40. B
41. B 42. C 43. C  44. A 45. C 46. A 47. C 48. A 49. A 50. C 

 Mã đề: 124

1. C 2. B 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. B 9. D 10. D
11. B 12. D 13. B 14. B 15. B 16. B 17. D 18. A 19. C 20. D
21. A 22. C 23. A 24. B 25. D 26. D 27. D 28. C 29. B 30. A
31. B 32. B  33. B  34. C  35. C  36. D 37. C  38. A  39. A  40. D 
41. D  42. B 43. A 44. C 45. D 46. A 47. D 48. A  49. D  50. B 

(đang cập nhật)

Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2019 đang được cập nhật tại đây.

Đáp án và Đề thi THPT quốc gia năm 2019 các môn thi khác sẽ liên tục được cập nhật TẠI ĐÂY.

>>>Đề thi THPT quốc gia 2019 sẽ được ra theo hướng nào?

>>>Lịch thi THPT quốc gia 2019 

>>>Vật dụng được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia 2019

Minh Châu (Tổng hợp)