Tin mới:

Coteccons chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 30%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) vừa thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30% (mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Với gần 77,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 232 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 27/9. Ngày thanh toán dự kiến là 11/10. Nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thùy Linh/BNEWS/HSX