Tin mới:

CII sẽ phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:16 | 19-11-2019

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) vừa thông qua phương án phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Việc phát hành trái phiếu nằm trong đợt 1 thương vụ 4.780 tỷ đồng CII bắt đầu đàm phán với nhà đầu tư. Tại đợt 1, nhà đầu tư thanh toán cho CII 3.600 tỷ đồng.

Trong đó, thanh toán 1.050 tỷ đồng bằng tiền ngay tại thời điểm ký kết hợp đồng và mua 2.550 tỷ đồng trái phiếu do CII phát hành. Thời hạn trái phiếu tương đương với thời gian CII cần có để thực hiện các điều kiện tiên quyết của hợp đồng.

Đợt 2, nhà đầu tư sẽ thanh toán 3.730 tỷ đồng bằng tiền hoặc hình thức tương đương khi CII hoàn thành các điều kiện tiên quyết của hợp đồng. CII sẽ sử dụng một phần số tiền thu về để hoàn trả nợ trái phiếu, phần còn lại CII được toàn quyền sử dụng.

CII dự kiến các thương vụ nói trên sẽ hoàn tất trong tháng 12 hoặc kéo dài qua đầu tháng 1/2020. Vì vậy, nhiều khả năng công ty sẽ phát hành đợt trái phiếu 1.300 tỷ đồng trong tháng 12/2019 hoặc đầu tháng 1/2020.

Thùy Linh/BNEWS/HSX