Tin mới:

BTD chia cổ tức tiền mặt 20%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

09:03 | 30-09-2019

Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.

Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (UPCoM: BTD) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Với 6,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền gần 13 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/10, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 9/10.

Thời gian thanh toán dự kiến vào 25/10.

Thùy Linh/BNEWS/TTXVN