Tin mới:

ASM chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 10%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tập đoàn Sao Mai (ASM) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 tỷ lệ 8% và tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 2% bằng tiền mặt.

Với gần 259 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 259 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 30/10, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 29/10. Ngày thanh toán dự kiến là 20/11.

Lần gần nhất công ty trả cổ tức là năm 2013 với tỷ lệ 5%.

Thùy Linh/BNEWS/HSX