Tin mới:

ACV chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 9%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

06:06 | 06-11-2019

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ thực hiện 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

Với gần 2,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp dự chi là 1.959 tỷ đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông vào 18/11 và thời gian chi trả dự kiến là 18/12.

TL/BNEWS/UPCoM