Tin mới:


  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. VIDEO

Đột phá phát triển kinh tế tập thể

01-10-2019 07:53

Sau 15 năm kể từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương về đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, đến nay, số HTX nông nghiệp ở Tp.Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp đôi với 91 HTX, doanh thu của xã viên luôn cao hơn 30% so với các nông hộ không vào HTX.