Tin mới:

6 tháng năm 2019: Xuất khẩu rau quả lần đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD