Tin mới:

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. THỜI SỰ

06:05 | 10-12-2019

Năm 2019, kinh tế-xã hội của Hà Nội phát triển toàn diện, 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch. Năm 2020,Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GDP trên 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng.

Theo infographics.vn