Tin mới:

 HAG đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu HNG
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đăng ký mua vào 24 triệu cổ phiếu của công ty con - Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) - theo phướng thức thỏa thuận trong thời gian từ 19/9 đến 18/10.

Nếu giao dịch thành công, HAG sẽ nâng sở hữu từ 55,1% lên 57,81% tương đương 512,86 triệu cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện nhằm chuyển nhượng cổ phần của công ty con về công ty mẹ để đáp ứng nhu cầu quản lý của công ty.

Thùy Linh/BNEWS/HSX